[ Login | Register ]
Paid2YouTube
  
 
Back to payment proofs section

My first payment


by: dpietka on Thu Mar 12,2015 5:50:47


Thanks Paid2Youtube :)

/////////////////////////////
Nadawca:
Paid2YouTube.com (Osoba wysy³aj±ca tê p³atno¶æ jest konto zweryfikowane)
P³atno¶æ wys³ana z:
ads@Paid2YouTube.com
P³atno¶æ wys³ana do:

d.pietka@wp.pl

Informacje kontaktowe firmy

Adres URL dzia³u obs³ugi klienta: http://www.paid2youtube.com
Adres e-mail dzia³u obs³ugi klienta:
admin@paid2youtube.com

£±czna kwota:
$10,03 USD
Wysoko¶æ op³aty:
$0,00 USD
Kwota netto:
$10,03 USD


Przyznaj zwrot pieniêdzy Pomoc

Na dokonanie zwrotu p³atno¶ci masz 60 dni.

Data:
11 mar 2015
Godzina:
20:29:56 CET
Status:
Zakoñczono

Temat:

Paid2YouTube Payment!
Uwaga:

Thank you!
Rodzaj p³atno¶ci:
B³yskawiczna
Back to payment proofs section

 

 

© 2017 Paid2Youtube | Contact | FAQ | Terms | Advertise | Referrals | Rent | Payment Proofs | Forum | Banners |
| Become a Reseller |